L
o
a
d
i
n
g
.
.
.

Quy Định Bình Luận Trai Gọi

Dịch vụ cam kết uy tín là sự phát triển của chúng tôi! Luôn luôn mong muốn mọi thứ minh bạch, lọc ra hàng chất lượng nhất vì thế rất cần đánh giá cũng như bình luận từ quý vị!

Trước tiên xin lỗi quý khách sự bất tiện thực trạng spam của bình luận nên dịch vụ có những nguyên tắc kiểm duyệt sau: Khách hàng được duyệt bình luận em hàng khi đã check hàng tại website TraiNganh.Com, sau lời bình luận phải có 3 số cuối số điện thoại hoặc tên Zalo sử dụng để check hàng tại ADAM HOÀ.

Quyền lợi sau khi kiểm duyệt: Quý khách tự do nhận xét không cần kiểm duyệt cho những lần sau.

Dịch vụ cam kết: Chúng tôi bảo mật tất cả thông tin của quý khách tuyệt đối 100%.